Za pregled prezentacije s predavanje kliknite na dolje navedene linkovi. Prvo predavanje: prof. dr. Renata Miljević-Riđički: O otpornosti Drugo predavanje: prof. dr. Renata Miljević-Riđički: Kurikul otpornosti      

Read More →

14.12.2016 (srijeda) održati će se predavanje/radionica na temu: Što mogu napraviti da integracija/inkluzija (mog djeteta) djece bude uspješna. Voditelji: Martina Bolanča – diplomirani kroatist Anja Jelaska – spec. rane intervencije Deana Gaić-Kaličanin – pedagog Ligija Krolo – dip. defektolog Milica Medić – logoped Maja Plejić Kandijaš – mr. sc. psiholog Za informacije kliknite ovdje…

Read More →

Ponukani komentarima roditelja, odgojitelja glede dosadašnjih radionica,savjetovališta organiziramo u Gradskom kotaru Bačvice ‐ Viška 7 u razdoblju od 15. studenog do 15 prosinca 2016 svake srijede od 16: 30 do 18:00 – savjetovalište (radionice, individualni rad) za roditelje i djecu. Za više informacije ili kako se prijaviti kliknite ovdje…

Read More →