Organizatori skupa: Dječji vrtić Montessori dječja kuća, Gradska knjižnica Marka Marulića, Hrvatska udruga Montessori pedagogije, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, Osnovna škola Pojišan

Poštovani, pozivamo Vas na skup Poticanje pismenosti u ranoj i predškolskoj dobi s posebnim osvrtom na Montessori pedagogiju koji će se održati 3 i 4 lipnja 2022 u Splitu uživo i preko ZOOM-a u knjižnici Marka Marulića.

Naknadno će se objaviti i prijava na Agenciju za odgoj i obrazovanje.

Aktivno sudionici će preko power point prezentacija i radionica iz različitih perspektiva (neurološke, terapeutske, psihološke, sociološke, pedagoške) prikazati važnost poticanja pismenosti u predškolskoj dobi za razvoj osobnosti i društva. Pozivamo stručne suradnike, socijalne radnike, odgojitelje, terapeute, učitelje, i posebno logopeda da se aktivno uključe u rad skupa.

Prijave za rad s kratkim sažetkom i prijavnicom treba poslati do 10. svibnja 2022. god. na email adresu montessori.djecja.kuca.split@gmail.com.

Prijavnice za sudjelovanje bez aktivnog sudjelovanja primaju se do 31. svibnja 2022. Molimo radove poslati na email adresu montessori.djecja.kuca.split@gmail.com

Kotizacija za skup iznosi uživo 400 kuna, a 200,00 kuna preko ZOOM-a. U slučaju aktivnog sudjelovanja preko ZOOM-a kotizacija je 400,00 kuna. Uplata će se vršiti nakon prijave.

Prijavnicu za skup možete preuzeti ovdje.