Program za konferenciju “Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i osjećaja u djetinjstvu” povodom obilježavanje  25 godina rada prema metodi M. Montessori u Hrvatskoj. Konferencija se održala od 19. do 21. svibnja 2016 u Splitu u hotelu Park i knjižnici Marka Marulića.

Program možete preuzeti sa sljedećih lokacija:

Program konferencije “Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i osjećaja u djetinjstvu” 19-21 05 2016

Program konferencije “Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i osjećaja u djetinjstvu” 19-21 05 2016 – ENG